КӨЗДҮН АЛДЫНДАГЫ БЫРЫШТАРДЫ КАНТИП КЕТИРҮҮ КЕРЕК?

КӨЗДҮН АЛДЫНДАГЫ БЫРЫШТАРДЫ КАНТИП КЕТИРҮҮ КЕРЕК?

Көзгө кам көрүү

Эгерде көзүңүздүн алдында бырыш пайда болгонун байкасаңыз, анда көп кейибеңиз. Төмөндөгү ыкмаларды күнүгө бир-эки маал жасап турсаңыз мындай жагымсыз көрүнүштөн кутуласыз.

Башыңызды бир орунда кармап, оңду-солду, өйдө-төмөн, көзүңүздүн карегин айланта карап кыймылдатыңыз. Сөөмөйдүн учун карап, колду көзгө бирде жакындатып, бирде алыстатып туруу;

Баштыкчадагы колдонулган чайды ыргытып жибербестен муздатып, көзгө эки-үч мүнөт басыңыз; Көздүн тегерегине муз менен массаж кылыңыз;

Майдаланган чийки картошканы чүпүрөккө ороп, көздүн айланасына 5-10 мүнөт коюңуз;

Жогорудагы ыкмаларды колдонгон соң атайын көздүн тегерегине арналган кремден сүйкөп коюңуз.

Эскерте кетүүчү жагдай -кремди койгон соң, кулактан мурунду көздөй колуңуз менен массаж жасоо өтө ыңгайлуу!

Назар Новости