Биз жөнүндө

1. Адилеттик, калыстык, чындык принциптерин карманат жана элдик-мамлекеттик кызыкчылыктарды туу тутуу;

2. Прогрессивдүү элдик демилгелерди, ой сунуштарды, долбоорлорду, илимий ачылыштарды колдоп, аларды турмуш жүзүнө ашырууга салым кошуу;

3. Ар кандай бөлүнүүлөргө (диний, саясий,аймактык ж.б) каршы туруп, улуттук биримдикке данакер болуу;

4. Диний маселелерге аяр мамиле жасоо, карама-каршылык жаратпоо;

5. Маселенин чоо-жайын аныктоодо илимий негиздерге, руханий баалуулуктарга, турмуштук далил-тажрыйбаларга таянуу;

6. Бийлик жана оппозиция маселесине калыс мамиле жасоо, улуттук кызыкчылыктан чыкпоо;

7. Эл аралык маселелерге талдоо жүргүзүү, геосаясий кызыкчылыктардын майданында Кыргызстандын татыктуу өз ордун тактоодо жигердүү салым кошуу;

Назар Новости